syntetisk mat
22/01/2023 10:20
FöRSTA SIDAN

Cellulärt jordbruk och syntetisk mat, vad de är och vad de är för

Cellulärt jordbruk handlar om att producera jordbruksmat med en kombination av syntetisk biologi, bioteknik, molekylärbiologi och vävnadsteknik.

Kort sagt handlar det om att undersöka nya produktionsmetoder för proteiner, fetter och vävnader som annars skulle behöva produceras av traditionellt jordbruk. För närvarande är ansträngningarna främst inriktade på produktion av mjölk, ägg och kött (produkter även kända som syntetiska livsmedel), som tillverkas i cellodling.

Det antas att dessa produktionsprocesser kan vara en lösning på miljöpåverkan från boskapsuppfödning eller intensivt jordbruk.