PROSIT

Ostkonsumtion och hälsoeffekter, enligt studien

Trots att ost i allmänhet är en näringsrik och väl tolererad fermenterad mejeriprodukt, är dess hälsoeffekter fortfarande föremål för debatt och kontroverser.

Detta beror på att ost å ena sidan är en rik källa till högkvalitativa proteiner, lipider, mineraler, vitaminer, probiotika och bioaktiva molekyler. Å andra sidan kan den dock innehålla höga halter av mättade fetter och salt, faktorer som anses olämpliga, särskilt för att bevara hjärt-kärlhälsan.

I en ny studie som publicerades i Advances in Nutrition granskades vissa uppgifter i detta avseende och detta är vad man fann.

freepik
Ostkonsumtion och hälsoeffekter
Trots att ost i allmänhet är en näringsrik och väl tolererad fermenterad mejeriprodukt, är dess hälsoeffekter fortfarande föremål för debatt och kontroverser. Detta beror på att ost å ena sidan är en rik källa till högkvalitativa proteiner, lipider, mineraler, vitaminer, probiotika och bioaktiva molekyler.
freepik
Studien
Å andra sidan kan den innehålla mycket mättat fett och salt, vilket anses vara olämpligt, särskilt för att bevara hjärt-kärlhälsan. I en ny studie som publicerades i Advances in Nutrition granskades vissa uppgifter i detta avseende och detta är vad som hittades.
freepik
Föreningen för ost och hälsa
Studien som publicerades i Advances in Nutrition genomfördes av ett blandat team av universitetsforskare, som gick vidare med att städa upp data som hittills varit tillgängliga och granska dem. Det som upptäcktes skulle vara relaterat till sambandet mellan ostkonsumtion och 47 viktiga hälsoeffekter. Resultatet skulle göra det möjligt att sammanfattningsvis ställa upp en hypotes om hur ostkonsumtion inte förkortar livet.
freepik
Ost och sjukdomar
Studien verkar ha visat att det skulle finnas ett omvänt samband mellan ostkonsumtion och dödlighet, för alla orsaker (-7%) och för hjärt- och kärlsjukdomar och händelser (-5%). Inget samband konstaterades mellan ostkonsumtion och vissa sjukdomar som cancer och högt blodtryck (neutral effekt).
freepik
Den rekommenderade dagliga dosen
För att ost ska ha en neutral effekt på hälsan bör den enligt studien konsumeras med måtta och alltid ligga under 40 gram eller mindre per dag (och inte nödvändigtvis konsumeras varje dag).
skådespelare, sångare och författare
21/05/2024
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
ämnesomsättning och viktminskning
14/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.