hallar
01/02/2023 09:03
FöRSTA SIDAN

Hur man använder mindre salt i matlagning

Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt att det dagliga intaget av salt inte bör överstiga 5 gram, vilket ungefär motsvarar en tesked.

Enligt de rekommenderade nivåerna för det dagliga intaget kan man för övrigt tala om ett överintag redan vid 3,75 gram. Det visar sig därför vara absolut viktigt att äta livsmedel som inte orsakar ett överskott.

Det problematiska elementet i salt är natriumhalten, som sedan påverkar blodtrycket. Enligt europeiska riktlinjer bör dess dagliga konsumtion inte ens överstiga 1,5 gram.