aluminium
27/01/2023 09:01
FöRSTA SIDAN

Hur man använder aluminium i köket utan hälsorisker

Att använda aluminium korrekt i köket är viktigt för att skydda din hälsa från eventuella risker.

Problemet med aluminium är att arken kanske kan släppa ut partiklar som sedan flyttar in i maten. En av de vanligaste användningarna av aluminium i köket innebär faktiskt bevarande av mat eller dess användning för matlagning.

Aluminium är en giftig metall och vissa organ som Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) har fastställt exponeringsgränser.