rocka, fisk
02/11/2022 16:00
DE FEM LIVSMEDLEN

Månadens livsmedel i november: fisk

I dag ska vi ta en titt på säsongens livsmedel för november månad: vi fokuserar särskilt på fisk. Termen fisk, från latinets piscis, avser en heterogen grupp av i princip vattenlevande, skalklädda, fenorförsedda ryggradsorganismer som andas genom gälar. Med mer än 32 000 hittills kända arter täcker de nästan 50 procent av de totala arterna av subphylum vertebrata. Den livsmiljö där arten är bosatt och typen av föda har genom evolutionen format fiskarnas kroppar, vilket gör dem extremt varierande. Låt oss tillsammans titta på de perfekta typerna att konsumera i november.