VEGAN / BIO

Onko synteettinen liha niin turvallista? FAO ja WHO sanovat seuraavaa

FAO ja WHO ovat julkaisseet raportin, jossa tarkastellaan synteettisen lihan turvallisuutta ja terveysriskejä. Raportin mukaan synteettinen liha ei aiheuta elintarviketurvallisuuden kannalta suurempaa riskiä kuin tavanomainen liha.

Raportissa todetaan kuitenkin myös, että synteettisen lihan tuotantoon voi liittyä terveysriskejä, jotka liittyvät antibioottien käyttöön ja mikrobiologisen saastumisen mahdollisuuteen, sekä ympäristöriskejä, jotka liittyvät uusiutumattoman energian tuotantoon ja kasvihuonekaasupäästöihin.

Siksi mietinnössä korostetaan, että on tärkeää säännellä tätä uutta teknologiaa, jotta voidaan varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia ja kestäviä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että synteettinen liha tarjoaa potentiaalisen mahdollisuuden vähentää elintarvikealan ympäristövaikutuksia, mutta sen tuotantoa on valvottava huolellisesti sen varmistamiseksi, että terveysriskit minimoidaan.

Freepik
Onko synteettinen liha niin turvallista? FAO ja WHO sanovat seuraavaa
Synteettinen liha on elintarviketuotannon uusi ulottuvuus, joka herättää suurta uteliaisuutta ja kiinnostusta yleisössä. Maailman terveysjärjestön ja Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) tuoreessa raportissa on kuitenkin tuotu esiin joitakin tähän teknologiaan liittyviä elintarviketurvallisuusriskejä.
Freepik
Mitä on synteettinen liha?
Synteettinen liha valmistetaan laboratoriossa in vitro kasvatetuista eläinsoluista. Teknologia on vielä kokeiluvaiheessa, mutta se voisi tulevaisuudessa tarjota kestävän ja eettisemmän vaihtoehdon perinteiselle lihantuotannolle.
Freepik
FAO:n ja WHO:n raportin riskit.
FAO:n ja WHO:n raportin mukaan synteettinen liha saattaa aiheuttaa joitakin elintarviketurvallisuusriskejä, jotka liittyvät mikrobiologisen saastumisen mahdollisuuteen soluviljelyn tai tuotantoprosessin aikana. Lisäksi synteettisen lihan käytön pitkäaikaisturvallisuudesta elintarvikkeena on vielä paljon epäselvyyksiä.
Freepik
Sääntelyn tarve
Il rapporto FAO-OMS toteaa, että on tarpeen säännellä tuotantoa ja kaupan pitämistä, jotta kuluttajille voidaan taata elintarvikkeiden terveellisyys ja kauppatavarat. Erityisesti ehdotetaan kansainvälisten standardien määrittelyä ja erityisten sääntelyviranomaisten perustamista.
Freepik
Kestävän tuotannon haasteet
Synteettinen liha esitetään usein ratkaisuna perinteisen lihantuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseen. FAO:n ja WHO:n raportissa kuitenkin huomautetaan, että synteettisen lihan tuotantoon liittyy edelleen lukuisia ympäristön kestävyyteen liittyviä haasteita, jotka liittyvät erityisesti energian ja raaka-aineiden saantiin.
Freepik
Levittämisen esteet
Synteettisen lihan mahdollisuuksista huolimatta FAO:n ja WHO:n raportissa huomautetaan, että sen markkinoille pääsyn tiellä on vielä monia esteitä, kuten korkeat tuotantokustannukset, kokemuksen ja teknisen tietämyksen puute sekä kuluttajien epäluottamus.
Freepik
Päätelmät
Yhteenvetona voidaan todeta, että FAO:n ja WHO:n raportti antaa kattavan kuvan synteettisen lihan riskeistä ja mahdollisuuksista ja korostaa sääntelyn ja sen terveys- ja ympäristövaikutusten jatkuvan arvioinnin tarvetta. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, jotta tästä teknologiasta tulisi kestävä ja turvallinen ratkaisu ihmisten ravitsemukseen.
Taidegalleriat Yksityiset kokoelmat
22/06/2024
uutisia suurista hollywoodin näyttelijöistä
21/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.