MĚJ SE

Náhražky cukru při hubnutí, proč je WHO nedoporučuje používat

Světová zdravotnická organizace vydala nové pokyny, v nichž nabádá, aby se při snaze zhubnout nepoužívaly náhražky cukru.

Podle WHO totiž nové důkazy naznačují, že používání necukerných sladidel nepřináší žádný dlouhodobý přínos při snižování tělesného tuku u dospělých i dětí. Krátkodobě může dojít k úbytku, který však nebude trvalý.

Nové pokyny se zmiňují také o možných nežádoucích účincích dlouhodobého užívání náhražek cukru. Mezi ně patří mírné zvýšení rizika cukrovky 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění.

freepik
Nové pokyny WHO týkající se náhražek cukru
Světová zdravotnická organizace vydala nové pokyny, v nichž nabádá, aby se při snaze zhubnout nepoužívaly náhražky cukru. Podle WHO totiž nové důkazy naznačují, že používání necukerných sladidel nepřináší žádný dlouhodobý přínos při snižování tělesného tuku u dospělých i dětí. Krátkodobě může dojít k úbytku, který však nebude trvalý.
freepik
Negativní účinky dlouhodobého užívání
Nové pokyny zmiňují také možné nežádoucí účinky dlouhodobého užívání náhražek cukru. Mezi ně patří mírné zvýšení rizika cukrovky 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění.
freepik
Rostoucí zájem o náhražky cukru
Necukrová sladidla se dnes hojně používají jako složka v balených potravinách a nápojích a někdy si je do potravin a nápojů přidávají přímo spotřebitelé. Nejnovější pokyny vydané WHO v roce 2015 doporučují snížit denní příjem volných cukrů na méně než 10 %. Proto roste zájem o náhražky cukru.
freepik
Rady odborníků
Podle Iana Johnsona, emeritního výzkumného pracovníka Quadram Institute Bioscience, by pokyny WHO neměly být interpretovány jako důkaz, že příjem cukru nemá žádný význam pro kontrolu hmotnosti. Bylo by však velmi užitečné omezit používání sladkých nápojů a snažit se konzumovat syrové nebo lehce zpracované ovoce.
freepik
Použité studie
Při tvorbě nových pokynů WHO vycházela z výsledků 283 studií. Doporučení se týkají jak tzv. přírodních, tak umělých sladidel.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.