PROSIT

Ostkonsumtion och hälsokonsekvenser, studien

Trots att ost i allmänhet är en näringsrik och väl tolererad fermenterad mejeriprodukt, är dess effekter på hälsan fortfarande föremål för debatt och kontroverser.

Detta beror på att ost å ena sidan är en rik källa till högkvalitativa proteiner, lipider, mineraler, vitaminer, probiotika och bioaktiva molekyler. Å andra sidan kan den innehålla mycket mättat fett och salt, ämnen som anses olämpliga, särskilt för att bevara hjärt-kärlhälsan.

I en studie som nyligen publicerades i Advances in Nutrition granskades vissa uppgifter i detta avseende och detta är vad man fann.

freepik
Ostkonsumtion och hälsoeffekter
Trots att ost i allmänhet är en näringsrik och väl tolererad fermenterad mejeriprodukt, är dess effekter på hälsan fortfarande föremål för debatt och kontroverser. Detta beror på att ost å ena sidan är en rik källa till högkvalitativa proteiner, lipider, mineraler, vitaminer, probiotika och bioaktiva molekyler.
freepik
Undersökningen
Å andra sidan kan den innehålla mycket mättat fett och salt, ämnen som anses olämpliga särskilt för att bevara hjärt-kärlhälsan. I en studie som nyligen publicerades i Advances in Nutrition granskades vissa uppgifter i detta avseende och detta är vad man fann.
freepik
Föreningen för ost och hälsa
Studien som publicerades i Advances in Nutrition genomfördes av ett blandat team av universitetsforskare, som fortsatte med att rensa upp data som hade varit tillgängliga hittills och granska dem. Det som upptäcktes skulle vara kopplat till ostkonsumtionens samband med 47 viktiga hälsoeffekter. Resultatet skulle göra det möjligt att sammanfatta hypotesen att ostkonsumtion inte förkortar livet.
freepik
Ost och sjukdomar
Studien verkar ha visat att det skulle finnas ett omvänt samband mellan ostkonsumtion och dödlighet, av alla orsaker (-7 procent) och för kardiovaskulära sjukdomar och händelser (-5 procent). Man fann inget samband mellan ostkonsumtion och vissa sjukdomar som cancer och högt blodtryck (neutral effekt).
freepik
Rekommenderad daglig dos
För att ost ska ha en neutral effekt på hälsan bör den enligt studien konsumeras med måtta och alltid ligga under 40 gram eller mindre per dag (och inte nödvändigtvis konsumeras varje dag).
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.