insekter
31/01/2023 14:00
FöRSTA SIDAN

Cricketmjölprodukter, grönt ljus för försäljning i hela EU. Bilderna

Från och med den 24 januari tillåter Europeiska unionen försäljning av delvis avfettat mjöl från syrsor och produkter baserade på det.

Från och med den 26 januari tillåter dock Europeiska unionen att larverna från den mindre mjölmasken släpps ut på marknaden.

Tidigare hade måltidens gula larv och flyttgräshoppan redan tagits in.