Forside

Sikker madlavning: Sådan undgår du de mest almindelige risici

Køkkenet er et sted, hvor der lurer forskellige farer, som kan bringe vores sikkerhed i fare.

Fra madforgiftning og utilsigtede skader til brande og forbrændinger - køkkenet kan være et potentielt farligt miljø, hvis man ikke tager de rette forholdsregler.

Dette fotogalleri vil udforske de mest almindelige risici i køkkenet og give praktiske råd om, hvordan man undgår dem. Hvis vi kender disse farer og træffer forebyggende foranstaltninger, kan vi nyde den kulinariske kunst sikkert og uden bekymringer.

Freepik
Brand
Brand er en af de største farer i køkkenet på grund af madlavning uden opsyn, elektriske apparater, der ikke fungerer korrekt, eller fejl. Forholdsregler: Hold øje med maden under tilberedningen, indstil en timer, dæk gryden med et låg, hvis der tilberedes med olie ved høj temperatur, og fjern eventuelle brændbare genstande eller materialer i nærheden af ovnen og de elektriske apparater.
Freepik
Glidning og fald
Glatte eller ujævne gulve kan medføre, at man glider og falder, hvilket kan have mange ubehagelige konsekvenser. Forholdsregler: Fjern spildte væsker, lad ikke ledninger ligge frit på gulvet, undgå at bære tunge genstande på en stige, brug stabile skamler, og undgå at stå på køkkenmøbler.
Freepik
Skader
Forkert opbevaring af udstyr er en reel fare, der kan forårsage skader; genstande kan falde ned, skade, snuble. Forholdsregler: Opbevar ikke tunge genstande over hoftehøjde; opbevar allergiske genstande på ét sted; opbevar udstyr med klinger på ét sted, på en ordentlig måde.
Freepik
Brænder
En anden fare i køkkenet er at blive forbrændt eller skoldet ved kontakt med varme pander, mad og væsker. Forholdsregler: Hold opsyn med børn, hvis de er til stede; brug skridsikkert fodtøj, når du laver mad; undgå at bære beholdere med varme væsker, hvis det er muligt; hold madlavningsudstyret under tryk; brug ventilerede beholdere, når du bruger mikrobølgeovne.
freepik
Forgiftning, forgiftning
Fødevarebårne sygdomme er meget almindelige, og i mange situationer skyldes det manglende omhu og forebyggelse. Forholdsregler: Rengør hænder, frugt og grøntsager; desinficer redskaber; tilbered maden korrekt (brug termometer).
Freepik
Elektriske problemer
En stor fare i køkkenet er elektriske apparater, som er til stede i store mængder og kan forårsage brand eller elektrisk stød. Forholdsregler: Hold konstant øje med udstyrets tilstand, lad ikke ledninger ligge frit fremme, sørg for at have tørre hænder, når du sætter stik i stikkontakter, håndterer ledninger eller betjener elektriske apparater.
nyheder om de store hollywoodskuespillere
21/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.